Kiinteistönhallintopalvelut

Kiinteistö täynnä elämää

Kauppakeskusjohtaminen on esimerkki kiinteistön omistajalle lisäarvoa tuottavista palveluista. Toimiessaan kiinteässä yhteistyössä kauppakeskuksen vuokralaisten kanssa, JustVal näkee ja tuntee kiinteistöön liittyvät haasteet ja mahdollisuudet. Justvalin hallinnoimissa kiinteistöissä vuokralainen saa aina tarvitsemansa tuen.

Taloushallinto ja yhtiökokoukset
Yrittäjäyhdistyksen hallinnointi
Brändin ylläpito ja kehittäminen
Markkinointipalveluiden tuottaminen