Asiamiespalvelut

Säätiön asiamiespalvelut ovat monimuotoinen palvelukokonaisuus, joka auttaa sekä säätiön toiminnassa että sen vaurauden kasvattamisessa. JustVal Oy hoitaa kirjanpidon lisäksi säätiön kiinteistöomaisuuden vuokrausta ja hallintaa.

Salomaa-Säätiön asiamiespalvelut tukevat säätiön toiminnallista tarkoitusta eli nuorison liikunta-, kulttuuri- ja opintotoimintaa sekä vanhusten, erityisesti sotainvalidien kuntoutus- ja huoltotoimintaa Pohjois-Karjalassa.